Utbildningar som ger ökad trygghet!

Vår målsättning är att man vågar göra en insats i livshotande eller hotfulla situationer samt förstår hur man kan förebygga dem. som gör att man vågar göra en insats i livshotande eller hotfulla situationer samt hur man kan förebygga dem.

Största delen av vår verksamhet är utbildning  för företag, organisationer och privatpersoner inom Första hjälpen, Taktiskt omhändertagande, Konflikthantering, Emergency lockdown, Brandsäkerhet och Krishantering/Psykologisk Första hjälpen.

Förutom utbildningar anpassade för företag har vi även  specialanpassade utbildningar för personer som är aktiva inom friluftslivet och extremsport.

Utbildningarna hålls med fördel i den miljö där deltagarna behöver känna sig säkra på sin förmåga att ingripa.

Vi har även en utbildning i L(C)-ABCDE (avancerad första hjälpen) som är certifierad av Svenska Klätterförbundet.