Produkter & Tjänster

VÅRA PRODUKTER

Här har vi valt att dela upp våra produkter i fyra kategorier.

Vänligen kom ihåg att detta bara är ett urval av våra produkter.

Vill du veta mer om våra ytterligare produkter

Tryck här och fyll i formuläret

– Systematiskt Brandskyddsarbete

Första hjälpen-material och hjärtstartare

– Brandsäkerhetsprodukter

 

VÅRA TJÄNSTER

– Sjukvårdare till evenemang.

– Konsultationer inom brandsäkerhet, inbrottssäkerhet samt trygghet för personal, kunder, boende mm.

– Service av brandredskap t.ex. brandsläckare, brandfiltar, brandposter, belysta utrymningsskyltar.

– Felsökning och reparation av det mesta inom teknisk säkerhetsutrustning t.ex.                                  passagesystem, trygghetslarm, inbrottslarm, utrymningslarm, belysta utrymningsskyltar och lås.