Utbildning i allmänt brandskydd

Kursen ger en grundläggande kunskap om förebyggande arbete, hantering av tillbud samt en förståelse för hantering av utrymningslarm.

Utbildningen är anpassad utifrån Lagen omPelle6skydd mot olyckor (Lag 2003:778).

Kursen är även lämplig som repetitionsutbildning.

 Utbildningsinnehåll:

  • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp.

  • Förstå brandlarm och vilka åtgärder som ska vidtas.

  • Risker: Vad och vilka hotas vid en brand?

  • Skador och skadeverkan.

  • Utrymningsvägar.

  • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns?

  • Praktiska övningar med brandredskap och brandfilt.

  • Efter utbildning skickas ett utbildningsbevis.

Vill du ha en offert eller undrar över något?

Tryck här och fyll i formuläret