Konflikthantering (Hot & våld)

Under de senaste åren har hot och våld ökat på arbetsplatser runt om i Sverige.

– Vet du hur du eller dina kollegor skulle reagera och agera vid en hotfull situation?

–  Hur kan vi bäst hantera en hotfull situation och framför allt hur kan vi förebygga att de eskalerar.

Utbildningsinnehåll:

  • Identifiera vad de olika begräppen hot, våld mm står för. Dels för individen, dels för arbetsgruppen.
  • Vad är skillnaden på att vara privatperson och att vara i sin yrkesroll?
  • Kan inredningen i våra lokaler påverka hur situationer uppkommer och utvecklas?Juridik, lagar och regler. Vad säger lagen?
  • (Tecken på missbruk. Hur agerar en person som är påverkad av droger eller alkohol) Om så önskas.
  • Tekniker och metoder för att verbalt lugna ner en hotfull situation
  • Egna reaktioner under stress och krishantering.
  • Farliga föremål/bombhot. Hur skall man agera och vilka kännetecken kan man se på ett misstänkt föremål?
  • Utveckla rutiner och förebyggande åtgärder.

 

Arbetsformer: teori, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyten

 

Tid och plats

Kurslängd: 3 – 4 timmar

Plats: Där ni själva vill, gärna på Er egen arbetsplats.