SBA Utbildning (Systematiskt brandskyddsarbete)


1417710900_flame
Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till den i företaget med ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga.

 

Utbildningen ger deltagaren kunskaper i:

  • Att på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.

  • Att ansvara för brandskyddet på företaget och ha kunskap om hur brandsyn se behov av åtgärder

 

Kursens upplägg

  • Kursens längd: Heldag mellan kl 09.00 – 16.30

  • Plats: Företrädesvis i kundens lokaler

  • Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

  • Kursmaterial samt lunch och kaffe ingår.

 

Teoretisk och praktisk utbildning.

Kursmaterial samt lunch och kaffe ingår.

Vill du ha en offert eller undrar över något?

Tryck här och fyll i formuläret