SBA Utbildning (Systematiskt brandskyddsarbete)

Vill du ha en offert eller undrar över något?1417710900_flame

Tryck här och fyll i formuläret

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till den i företaget med ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till ansvarigaför inköp av företagets brandskydd.

Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga.

 

Utbildningen ger deltagaren kunskaper i:

  • Att på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.

  • Att ansvara för brandskyddet på företaget och ha kunskap om hur brandsyn se behov av åtgärder

 

Kursens upplägg

  • Kursens längd: Heldag mellan kl 09.00 – 16.30

  • Plats: Företrädesvis i kundens lokaler

  • Omfattning: Teoretisk och praktisk utbildning.

  • Kursmaterial samt lunch och kaffe ingår.

 

Teoretisk och praktisk utbildning.

Kursmaterial samt lunch och kaffe ingår.