Anläggningsskötare brandlarm (Behörig)

Vill du ha en offert eller undrar över något?

Tryck här och fyll i formuläret

 

Kursen vänder sig i första hand till den anläggningsskötare som har att göra med automatiska brandlarm. (Ej sprinkleranläggningar.)

Målet är att ge deltagarna kunskaper om:

  • Förebyggande brandskydd

  • Automatiska brandlarmanläggningars grundprinciper

  • När, var och hur anläggningarna installeras

  • Skötsel och underhåll

 

Larmmottagaren/SOS Alarm AB ställer krav

Vid en brandlarmanläggning ska det finnas en anläggningsskötare och en ställföreträdande med den kompetens som motsvarar den utbildning som vi erbjuder.

 

Innehåll

Förebyggande brandskydd, Brandskyddsåtgärder

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Myndighetskrav

Försäkringskrav

Frivilliga anläggningar

Brandskyddsdokumentation

Uppbyggnad, Detektorer, Olika system

 

Larmanläggningarnas skötsel

Larmöverföringsavtal

Anläggningsskötarens ansvar enligt SBF 110:6

Kontroll och provning

Kontrolljournal

Frånkoppling av brandlarm vid entreprenader

Organisation