Systematiskt brandskyddsarbete

Vad är Systematiskt brandskyddsarbete?

Enkelt förklarat är det ett stöd för att på bästa sätt kunna anpassa de förebyggande åtgärderna och att det finns tydliga rutiner om något händer.

På MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida står det inledningsvis så här:

I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

För att läsa hela inlägget tryck här

Vi på Lagerstedt Säkerhetsentreprenad AB har lång erfarenhet av ta fram så kallade SBA-Pärmar, göra inspektioner och erbjuda konsulttjänster vid ny- om- och tillbyggnad.

När ni köper en SBA-Pärm (brandskyddsdokumentation) kan ni välja på att köpa allt från en grundversion som ni själva fyller i till att vi ordnar allt: Komplett pärm med SBA-ritningar och kontrolljournaler för egenkontroll.

Vi kan även göra egenkontrollen åt er.  

Om du inte känner att du hittar svar på just din fråga eller lösning på ditt problem: 

Hör av dig till oss, vi erbjuder mycket mer än vad som finns här på hemsidan!

Antingen ringer du på 0736429153 eller  tryck här och fyll i formuläret