Psykologisk första hjälpen

Denna utbildning är anpassad för att ge en grund att stå på när det gäller att ge ett initialt stöd vid kriser.

  • Psykologiska reaktioner och behov under och efter en svår händelse

  • Psykologiska reaktioner och behov hos de som ger Psykologisk första hjälpen

  • Grundläggande principer för krisstöd

  • Psykologisk första hjälpen i olika situationer