Kommunikation

Kommunikation är något vi ägnar oss åt hela tiden men den ger inte alltid det resultat vi har avsett.

Denna utbildning handlar om att lära sig om vad det är som styr hur vi uppfattas och hur vi kan förbättra vår förmåga att kommunicera i mötet med andra personer.

Den kan med fördel bokas tillsammans med utbildningen i konflikthantering, vilket gör att man går vidare med hur vi kan lära oss hur vi kan hantera situationer som blir hotfulla och framför allt hur vi kan förebygga dem.

Utbildningsinnehåll:

  • Genomgång de begrepp och vad de innebär för individen och gruppen.
  • Vad är kommunikation och skiljer det sig om det är privat eller på arbetet? 
  • Vad är det som påverkar hur jag uppfattas? (ordval, tonfall, koppsspråk mm.)
  • Hur påverkas kommunikationen av stress? 

 

Arbetsformer: teori, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyten

 

Tid och plats

Kurslängd: 3 – 4 timmar

Plats: Där ni själva vill, gärna på Er egen arbetsplats.