Utbildningar

1417710886_plus

I ett samhälle där hot och hotfulla situationer blir allt vanligare är det viktigt att veta hur man kan förebygga dessa och vad man kan göra om det ändå blir en verklighet.

Vid olyckor, sjukdomsfall och brandtillbud är det viktigt med en snabb insats.

Snabbast på plats är den personal eller de medmänniskor som är närmast, så det är viktigt att du  vet vad du kan göra. 

Vi lär er hur ni ska agera i situationer som dessa, och många andra.

Här nedan ser ni våra standardutbildningar, men många gånger är en specialanpassad utbildning, som passar just era behov, det bästa alternativet.

Om du klickar på respektive rubrik kommer du till en detaljerad beskrivning

Säkerhetsutbildning

En utbildning som innehåller de delar som just ni behöver

Krishantering på arbetsplatsen

Hur vi hanterar små och stora kriser på arbetsplatsen

Utbildning i allmänt brandskydd 

Grundläggande kunskap i brandsäkerhet

Första hjälpen och sjukvård i fält

Vi har ett brett utbud av utbildningar i Första hjälpen och sjukvård i fält

Psykologisk Första hjälpen 

Hur man som första person på plats hjälper till med personer som varit med om traumatiska upplevelser

Kommunikation 

Hur vi kan lägga en bra grund för möten med andra människor genom att kommunicera på ett bra sätt

Konflikthantering 

Hot & våld

SBA Utbildning 

Systematiskt brandskyddsarbete

Anläggningsskötare brandlarm (Behörig)

Utbildning för de som måste vara godkända av Brandförsvaret att manövrera brandlarm (så kallad myndighetsanläggning)

Emergency Lockdown  

Hur man ska hantera yttre och inre hot. T.ex. Bomb- eller vapenhot.

20128 - Certifierad instruktör FH