Krishantering på arbetsplatsen

Vad gör man när en kollega eller en av ens anställda drabbas av ett dödsfall i familjen, en personlig kris eller en större kris drabbar arbetsplatsen?

Vi erbjuder utbildningar i hur du hanterar dessa och många andra situationer. För att kunna erbjuda ett brett urval har vi samlat erfarenheter från kuratorer inom akutsjukvård, socialtjänsten, militära sjukvårdare, ambulanspersonal, säkerhetspersonal, företagsledare och många andra yrkesgrupper.

I det verkliga livet är inte alla kriser så allomfattande som vi i säkerhetsbranschen ibland tycks tro, ibland påverkas tillvaron av händelser i mer omedelbar närhet av oss själva eller någon i vår omgivning. Det innebär inte att vi påverkas mindre, däremot påverkas situationen av hur vi runtomkring hanterar den och hur vi bemöter den som är drabbad.

 

Denna utbildning blir bäst om vi tillsammans med er bestämmer vilka delar ni vill och behöver ha med.